Pomoc

Witamy w pomocy systemu eRozrys

Poniżej zamieszczamy instrukcję składania zleceń za pośrednictwem portalu.

Rejestracja:

System eRozrys skierowany jest do zweryfikowanych klientów firmy Drewmax i służy składaniu zleceń na cięcie i oklejanie płyt meblowych. Do korzystania z portalu wymagana jest rejestracja po dokonaniu której administrator systemu decyduje o nadaniu uprawnień i dostępnie do poszczególnych modułów.

Po dokonaniu rejestracji klient ma dostęp do niżej opisanych zakładek

 

MOJE KONTO

 

Zakładka zawiera wszystkie dane wpisane podczas procesu rejestracji oraz informacje o haśle. Zarówno wprowadzone dane osobowe jak hasło mogą być edytowane w każdym momencie przez włąściciela konta

 

MOJE ZAMÓWIENIA

 

W tej zakładce widoczne są wszystkiebwprowadzone przez klienta zlecenia. Opis poszczególnych kolumn zamieszczamy poniżej :

Numer zamówienia - unikalny numer zamówienia nadawany przez system.

Typ zamówienia - rodzaj wprowadzonego zlecenia.

Nazwa zlecenia - nazwa wprowadzona przez klienta - UWAGA : Nazwa zlecenia nie jest drukowana na etykietach.

Data złożenia - data rozpoczęcia wprowadzania zamówienia ( nie jest to data wysyłki zlecenia do realizacji )

Data realizacji - przewidywana data realizacji zlecenia - pole uzupełnia obsługa sklepu.

Status - aktualny status zlecenia - opis statusów poniżej

  1. W przygotowaniu - zlecenie zostało wprowadzone przez użytkownika ale nie jest jeszcze zoptymalizowane - wszelkie zmiany mogą być wprowadzone po otwarciu zamówienia
  2. Wysłane do optymalizacji - zlecenie zostało wysłane do optymalizacji i jest przetwarzane - czas nie powinien przekroczyć 60 sek. Jeśli zlecenie nie jest optymalizowane w tym czasie prosimy o kontakt z obsługą sklepu
  3. Zoptymalizowane - zlecenie zostało zoptymalizowane, dostępna jest pełna wycena oraz informacje w formie obrazka o rozkroju. Na tym etapie można edytować zlecenie i wysłać do ponownej optymalizacji w celu wyboru najkorzystniejszego wariantu. 
  4. Wysłane do realizacji - zlecenie zostało przesłane do realizacji. UWAGA : Po wysłaniu zlecenia nie ma możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zleceniu jak i wyborze wariantu wyceny ( szerzej o wariantach wyceny w dalszej części pomocy)
  5. W oczekiwaniu na płytę - status oznacza że zamówionej płyty nie ma na stanie - obsługa sklepu poinformuje Cię o najbliższym terminie dostawy.
  6. W trakcie realizacji - zlecenie jest realizowane
  7. Zrealizowane - zlecenie zostało wykonane - o zmianie tego statusu informujemy również smsem na podany podczas rejestracji numer telefonu.

Opcje - zakładka zawierająca elementy pozwlające na edycję, kopiowanie oraz optymalizację zamówienia.

 

 

NOWE ZAMÓWIENIE - czyli jak to działa krok po kroku.

 

Po kliknięciu linku Nowe zamówienie przechodzimy do ekranu poniżej.

Podstawa - WPROWADZMY WYMIARY ELEMENTÓW BRUTTO - RAZEM Z OBRZEŻEM

Numer zlecenia i nazwę omówiliśmy w poprzednim akapicie.

Zestawy formatek :

System daje możliwość wprowadzenia kilku zestawów formatek. Każdy zestaw może zawierać tylko jeden rodzaj płyty meblowej. - domyślnie uruchamiany jest tylko jeden zestaw z numerem 1 - UWAGA zestawu numer 1 nie można usunąć z zamówienia - zestawy z numerami 2 i więcej mają taką możliwość.

SUGERUJEMY WPROWADZAĆ JEDNO ZAMÓWIENIE Z JEDNYM KOLOREM PŁYTY

Obrzeże domyślne : - jest to obrzeże przypisane do każdej z płyt najbardziej odwzorowujące kolor danej płyty.  Po odznaczeniu tej zakładki klient ma możliwość wyboru dowolnego obrzeża z oferty sklepu. Do płyt grubości do 18 mm dostępne sa jedynie obrzeża w szerokości 22 i 23 mm. Do zestawów z formatkami podwójnymi ( grubość 36mm) dostępne są obrzeża o szerokości42 i 45 mm

 

Formatki podwójne - po zaznaczeniu tej opcji system wykona optymalizacje dla elementów grubości 36mm. Podobnie jak w przypadku formatek grubości 18mm podajemy wymiar brutto ( razem z obrzeżem)

 

Bez brzegowania - po zaznaczeniu tej funkcji płyta nie będzie brzegowania na krawędziach. Rekomendujemy używanie tej funkcji jedynie do rozcięcia płyt do transportu.

UWAGA - Drewmax nie bierze odpowiedzialności za jakość oklejenia elementów które nie zostały zbrzegowane zastrzegając sobie prawo do nie wykonania usługi oklejania w przypadku gdy niebrzegowana krawędź płyty nie daje gwarancji poprawnego przyklejenia obrzeża.

Wybór płyt i oklein:

Wybór płyt następuje z poziomu zakładki Materiał po wcześniejszym zaznaczeniu producenta oraz grubości płyty ( widoczne są tylko płyty danej grubości i wybranego producenta)

Po wyborze materiału w zależności zaznaczonej lub nie opcji "obrzeże domyślne" system sam przypisze obrzeże do płyty lub zobliguje klienta by zaznaczyć rodzaj okleiny. Na tym etapie decydujemy jedynie o kolorze i szerokości obrzeża - grubość zaznaczana jest w momencie wprowadzania wymiarów.

Wprowadzanie wymiarów :

Nazwa elementu - opis wprowadzony przez klienta - WIDOCZNY NA ETYKIETACH - prosimy o wpisywanie tu informacji nutowaniu elementu.

Długość elemntu : minimu 50 mm maksimum 2800 mm

Szerokość elemntu : minimum 50 mm maksimum 2070 mm

Ilość szt - ilośc elemntów które mamy wyciąc

Słoje : zaznaczenie tego wariantu powoduje że słoje będą układane wzdłuż długości elementu.

Obrazek - do każdego elementu klient ma mozliwośc załączenia obrazka - prosimy o załączanie tu elementów nietypowych, narożników , skosów itp.

 

Po zakończeniu wprowadzania elementów prosimy kliknąć zapisz i sprawdzić poprawnośc wprowadzonego zamówienia - system przeniesie nas do zakładki - Moje Zamówienia  gdzie w zakładce - opcje - możemy dokonać optymalizacji zamówienia. - Widok zoptymalizowanego zamówienia oraz kalkulację kosztów przedstawiamy w kolejnym slajdzie. 

 

Zamówienie zoptymalizowane - po optymalizacji zlecenia i jego otwaricu mamy możłiwość edycji lub wysłania zlecenia do realizacji

 

 

Kalkulacja kosztów

System eRozrys, po dokonaniu optymalizacji, przedstawia dwie wyceny.

Wycena podzielona jest na koszt materiału, koszt obrzeża, usługę ewentualnego sklejania płyt ( dotyczy formatek podwójnych) , oraz koszt oklejania

Wariant I - kalkulacja kosztów w przypadku gdy klient zamawia całe płyty i zabiera pozostałe po wycięciu elementy.

Wariant II kalkulacja kosztów w przypadku gdy klient zabiera jedynie pocięte i oklejone formatki a pozostałę po wycięciu elementy zostają w firmie Drewmax.

UWAGA : System nie przelicza usług opisanych w opisie formatki, załączniku oraz opisie zlecenia - zostaną one jednak uwzględnione przez obsługe sklepu. 

 

Przesyłanie zamówienia do firmy Drewmax

Przesłanie zamówienia odbywa się w momencie kliknięcia ikony Wyślij do realizacji. Od tego momentu nie ma możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zamówieniu. Wybór wariantu cenowego odbywa się po kliknięciu ikony Wyślij do Realizacji.Na tym etapie możesz również dodac informacje o dodatkowych akcesoriach , transporcie itp.

FAQ

W zawiązku z pytaniami poniżej info jak zaznaczyć kilka rzeczy w erozrysie
Podstawowa zasada to ta że pilarz widzi tylko to co ma na etykiecie czyli informacje zawarte w kolumnie Nr/nazwa elementu, wymiary i informacje o oklejaniu + załączony obrazek
Druga sprawa - pilarz wycina elementy podane w zamówieniu dokładnie tak jak wynika z przesłanego przez klienta rozkroju.

Frezowanie/nutowanie - w kolumnie nazwa elementu wpisujemy frez 4mm, nut 280 od przodu itd
Narożniki - w kolumnie nazwa elementu wpisujemy RYS i załączamy obrazek ( PROŚBA - wpisujemy wymiary zewnętrzne narożnika - jeśli mam jeden wieniec i dwie półki wpisujemy dwie oddzielne pozycje z wymiarami półki i narożnika oddzielnie) 
Pogrubiane elementy - dodajemy nowy zestaw formatek, zaznaczamy ikonę "podwójne formatki" i wypełniamy zamówienie tak jak dla płyt 18mm
Łuki - dokładnie tak jak narożniki
Formatki z przechodzonymi słojami - do zamówienie wpisujemy wymiar elementu z którego mają być wycięte formatki z przechodzonymi słojami a jako obrazek załączamy skan elementów ułożonych w docelowy sposób.(Proszę pamiętać że piła ma grubość 4,5 mm co oznacza że formatka musi być odpowiednio większa)